Έργο

STEPONE

Η Step One είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων και συστημάτων πληροφορικής. Παρέχει υλοποιήσεις ERP, CRM και ECM, με πολυετή εμπειρία στη βοήθεια των οργανισμών για επίτευξη Επιχειρησιακής Αριστείας και Αειφόρου Ανάπτυξης. Απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις που στοχεύουν στην εγκατάσταση ενός ενιαίου πληροφοριακού συστήματος, για την καλύτερη Διαχείριση των επιχειρησιακών τους διαδικασιών. Η Webtrails ανάπτυξε το marketing website για την online παρουσία της εταιρείας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Web design & development
  • Webtrails plugin integration

ΕΤΟΣ

2017

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Wordpress

Web development

  • wordpress
  • responsive web design
  • SEO

Δημιουργήσαμε τη SEO friendly σελίδα του πελάτη μας δίνοντας παράλληλα έμφαση στην επιτυχημένη αντιστοίχιση των Url του παλαιότερου website τους στα νέα URL της νέας σελίδας στοχεύοντας έτσι στην καλύτερη δυνατή απόδοση SEO.

Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου WordPress και σχεδιάστηκε σε responsive web design έτσι ώστε να προσαρμόζεται αυτόματα σε όλες τις διαστάσεις οθονών (desktop, tablet,mobile).

www.stepone.gr

www.stepone.gr

View more

Custom design & development

Για την υλοποίηση του έργου διαμορφώθηκαν από την ομάδα μας εξατομικευμένα designs στα οποία εφαρμόστηκε η αντίστοιχη λειτουργικότητα για την ανάπτυξη της σελίδας.

customwebdesign-stepone

Ιεράρχηση περιεχομένου

Αποτελεσματική δόμηση της πληροφορίας ώστε να υποστηρίζεται η δυνατότητα παρουσίασης ενός πλήθους σελίδων με την αντίστοιχη ιεράρχηση περιεχομένου.

4levels-stepone

Παρουσίαση πελατολογίου

Υλοποιήσαμε τη παρουσίαση των πελατών με τα λογότυπα τους και αναγραφή της επωνυμίας τους μέσω custom plugin που ενσωμάτωσε η εταιρεία μας.

stepone-customers

Career section

Δυνατότητα προσθήκης θέσεων εργασίας μέσω εξειδικευμένου plugin. Παρέχεται η δυνατότητα ο χρήστης να ενημερωθεί για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και να στείλει το βιογραφικό του.

Website features

Περισσότερα Έργα

Votanopoleio

E-shop design
E-shop development

project

Blab

UI Design
Web development

project

Sunlight Brand Identity Applications

brand identity applications

project

Greeka Transfers & Tours

UI / UX Design
Theme Development

project

Greeka Car Rental

UI / UX Design
Theme Development

project

ZAN

E-shop design
E-shop development
Performance marketing

project

Kanela kai Garifallo

E-shop design
E-shop development

project

Timologo

UX/UI design
platform development

project

Sunlight dashboard

UX/UI design
dashboard development

project

Caloria

UI/UX design
web application

project