Έργο

STEPONE

Η Step One είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων και συστημάτων πληροφορικής. Παρέχει υλοποιήσεις ERP, CRM και ECM, με πολυετή εμπειρία στη βοήθεια των οργανισμών για επίτευξη Επιχειρησιακής Αριστείας και Αειφόρου Ανάπτυξης. Απευθύνεται κυρίως σε επιχειρήσεις που στοχεύουν στην εγκατάσταση ενός ενιαίου πληροφοριακού συστήματος, για την καλύτερη Διαχείριση των επιχειρησιακών τους διαδικασιών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Web design & development
  • Webtrails plugin integration

ΕΤΟΣ

2017

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

wordpress

Web development

  • wordpress
  • responsive web design
  • SEO

Δημιουργήσαμε τη SEO friendly σελίδα του πελάτη μας δίνοντας παράλληλα έμφαση στην επιτυχημένη αντιστοίχιση των Url του παλαιότερου website τους στα νέα URL της νέας σελίδας στοχεύοντας έτσι στην καλύτερη δυνατή απόδοση SEO.

Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου WordPress και σχεδιάστηκε σε responsive web design έτσι ώστε να προσαρμόζεται αυτόματα σε όλες τις διαστάσεις οθονών (desktop, tablet,mobile).

www.stepone.gr

www.stepone.gr

View more

Custom design & development

Για την υλοποίηση του έργου διαμορφώθηκαν από την ομάδα μας εξατομικευμένα designs στα οποία εφαρμόστηκε η αντίστοιχη λειτουργικότητα για την ανάπτυξη της σελίδας.

customwebdesign-stepone

Ιεράρχηση περιεχομένου

Αποτελεσματική δόμηση της πληροφορίας ώστε να υποστηρίζεται η δυνατότητα παρουσίασης ενός πλήθους σελίδων με την αντίστοιχη ιεράρχηση περιεχομένου.

4levels-stepone

Παρουσίαση πελατολογίου

Υλοποιήσαμε τη παρουσίαση των πελατών με τα λογότυπα τους και αναγραφή της επωνυμίας τους μέσω custom plugin που ενσωμάτωσε η εταιρεία μας.

stepone-customers

Career section

Δυνατότητα προσθήκης θέσεων εργασίας μέσω εξειδικευμένου plugin. Παρέχεται η δυνατότητα ο χρήστης να ενημερωθεί για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και να στείλει το βιογραφικό του.

Website features

Περισσότερα Έργα

Έργο Onestopinstroke - Web development | Κατασκευή SEO-friendly website σε Wordpress με marketing-oriented responsive web design

Onestopinstroke

website design & development
integration with Mailchimp

project
BlueSpear mobile app design & logo design

BlueSpear

logo design
mobile app design

project
Yogaseeds.gr web design and development & Facebook Ad Campaigns

Yogaseeds

brand identity
website design & development
facebook ad campaigns

project
Office12 web design in wordpress

Office12

brand identity
website design & development
custom designs

project
recycglobe software development

Recycglobe

software product development

project
Cyberlogic presentation

Cyberlogic

product branding
promotional material
website design & development

project
Armaos presentation

Armaos

website design & development
custom designs

project
Cytech presentation

Cytech mobile

website design & development
custom designs

project
E-Shop Development - Madras

Madras

e-shop development
custom carrier module
B2B customer's interface
Google Adwords

project
mcore-presentation CRM integration

MCore

product branding
website design & development
CRM integration
Live Chat integration

project