Έργο

BLUESPEAR

Πρόκειται για ένα mobile application για Android το οποίο απευθύνεται σε λάτρεις του υποβρύχιου ψαρέματος και παρέχει ένα πλήθος χαρακτηριστικών που συμβάλει στην αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών και στην ασφάλεια τους. Η εταιρεία μας ανέλαβε το logo design καθώς και το mobile app design. Η εφαρμογή υλοποιήθηκε από την εταιρεία Cytech, κορυφαία εταιρεία παροχής λογισμικού στο τομέα του mobile.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Logo design
  • Mobile app design

ΕΤΟΣ

2017

Logo design

  • material.io

Σχεδιασμός του λογοτύπου της εφαρμογής επιλέγοντας τα κατάλληλα χρώματα και εικονίδια ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με βάση την επιθυμία του πελάτη μας. Σχεδιαστικά ακολουθήθηκαν τα guidelines για Material Design (material.io). Επίσης αναφορικά με το λογότυπο σχεδιάστηκε εικονίδιο το οποίο να παραπέμπει σε μάσκα καθώς και σε spot (τοποθεσία) ώστε να μεταδίδεται άμεσα η φιλοσοφία της εφαρμογής.

Mobile app design

Βασισμένοι στις συζητήσεις με το πελάτη μας σχετικά με τις ανάγκες του και τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής του σχεδιάσαμε τα κατάλληλα design ώστε να απεικονίσουμε αποτελεσματικά το πλήθος των λειτουργιών της εφαρμογής BlueSpear.

BlueSpear mobile app - designing

Design of app features

Ορισμένες από τις λειτουργίες που αποδόθηκαν σχεδιαστικά ήταν η δημιουργία προφίλ χρήστη και η προσθήκη στο προφίλ του διαθέσιμου χρόνου και των φωτογραφιών των χρηστών. Επίσης αποδόθηκε σχεδιαστικά η ενεργοποίηση Alert – ειδοποίησης για το χρόνο κατάδυσης.

Περιγραφή σημείων κατάδυσης

Καταχώρηση σημείου και περιγραφή της τοποθεσίας δίνοντας στοιχεία για το βυθό και τα ρεύματά που υπάρχουν στην περιοχή.

BlueSpear mobile app - review spot

User list

Εύρεση χρηστών σε κοντινή απόσταση και εμφάνιση πληροφοριών που τους αφορούν. Σε πόση απόσταση βρίσκονται, για πόσο χρονικό διάστημα και τι περιγραφές έχουν δώσει για τα σημεία που βρίσκονται.

BlueSpear mobile app - list view

Περισσότερα Έργα

Έργο Onestopinstroke - Web development | Κατασκευή SEO-friendly website σε Wordpress με marketing-oriented responsive web design

Onestopinstroke

website design & development
integration with Mailchimp

project
stepone SEO-friendly website - responsive web design

Stepone

website design & development
Webtrails plugin integration

project
Έργο Παπαδάκη Μαριλένα | Brand Identity | Webtrails

Παπαδάκη Μαριλένα

logo design
brand identity

project
Yogaseeds.gr web design and development & Facebook Ad Campaigns

Yogaseeds

brand identity
website design & development
facebook ad campaigns

project
Office12 web design in wordpress

Office12

brand identity
website design & development
custom designs

project
recycglobe software development

Recycglobe

software product development

project
Cyberlogic presentation

Cyberlogic

product branding
promotional material
website design & development

project
Armaos presentation

Armaos

website design & development
custom designs

project
Cytech presentation

Cytech mobile

website design & development
custom designs

project
E-Shop Development - Madras

Madras

e-shop development
custom carrier module
B2B customer's interface
Google Adwords

project