Όροι χρήσης Ιστοσελίδας

Η παρούσα Ιστοσελίδα ανήκει στην εταιρεία Webtrails. Με τον όρο Ιστοσελίδα νοείται εφεξής το σύνολο των ιστοσελίδων, εφαρμογών, υπηρεσιών, περιεχομένου, κειμένων, πληροφοριών, φωτογραφιών, οπτικών απεικονίσεων κλπ., που περιλαμβάνονται υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση webtrails.gr. Η εταιρεία Webtrails αποτελεί τη σύμπραξη ενός συνόλου έμπειρων digital professionals με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέσω της Ιστοσελίδας, ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για τις υπηρεσίες μας, τα ενδεικτικά έργα που έχουν υλοποιηθεί, τα μέλη τα οποία απαρτίζεται η ομάδα μας καθώς και για νέα που αφορούν τον τεχνολογικό / οικονομικό χώρο. Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

Σημείωση

Η Πολιτική Απορρήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας www.webtrails.gr.

1. Εισαγωγή

Η Ιστοσελίδα webtrails.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας με επωνυμία Καμπιτάκης Νικόλαος, διακριτικό τίτλο Webtrails, έδρα το δήμο Ηρακλείου, οδός Μιχαήλ Ηλιάδη 12 , Τ.Κ. 71409 (ΑΦΜ: 114585282, ΔΟΥ: Ηρακλείου Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ 115893627000). Στο εξής θα καλείται χάριν συντομίας ως «Webtrails». Η εταιρεία Webtrails τηρεί και εφαρμόζει υπεύθυνα τη νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων. Η Webtrails αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου. Έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Οι παρακάτω όροι αφορούν τη χρήση της ιστοσελίδας. Η χρήση της ιστοσελίδας μας, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη με τους Όρους χρήσης και την Πολιτική απορρήτου που ακολουθούμε.
Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να ενημερωθείτε:
 • σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε την webtrails.gr,
 • πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να κοινοποιηθούν,
 • πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές και ποια είναι τα δικαιώματά σας.
Οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας προϋποθέτει, και ρητά δηλώνετε και εγγυάστε, ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Ανήλικοι απαγορεύεται ρητά να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση της Ιστοσελίδας από χρήστες που δεν έχουν τις παραπάνω ιδιότητες.

2. Επικοινωνία με την εταιρεία

Newsletter

Η Webtrails διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών που έχουν εγγραφεί στην Ιστοσελίδας με σκοπό την αποστολή email (newsletters). Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί από την υπηρεσία μπορεί να κάνει χρήση του σχετικού συνδέσμου διαγραφής που υπάρχει σε κάθε email που αποστέλλεται. Η Webtrails διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει οποιονδήποτε παραλήπτη αναιτιολόγητα.
Πιο συγκεκριμένα, η Webtrails μπορεί να αποστείλει επικοινωνίες ενημέρωσης μέσω email για τους ακόλουθους σκοπούς:
 • Για σκοπούς ενημέρωσης.
 • Για σκοπούς προωθητικών ενεργειών.
 • Προτάσεις σχετικών υπηρεσιών.
 • Για προτροπή προς συμπλήρωση ερωτηματολογίων ή εν γένει λήψη αποκρίσεων των επισκεπτών / πελατών σχετικών με την ικανοποίησή τους σχετικά με τις υπηρεσίες της Webtrails.
Στην περίπτωση που ένας χρήστης δεν θέλει να λαμβάνει κανένα απολύτως email ή άλλου είδους επικοινωνία από την Webtrails, θα πρέπει να ζητήσει την διαγραφή του από την υπηρεσία στέλνοντας σχετικό αίτημα στο [email protected].

Contact form / CV

 • Η Εταιρεία σας δίνει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμείτε, διερευνητικής επαφής μαζί της αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Η συμπλήρωση και υποβολή της Φόρμας Επικοινωνίας δεν συνιστά σύναψη σύμβασης, ούτε η αποδοχή της είναι δεσμευτική για την Εταιρεία. Το περιεχόμενο της Φόρμας Επικοινωνίας μπορεί να αλλάξει χωρίς ειδοποίηση από την Εταιρεία.
 • Σε περίπτωση που μας αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα, σε θέσεις που έχει αναρτήσει η εταιρεία, τα στοιχεία σας καθώς και οι πληροφορίες του βιογραφικού σας, φυλάσσονται στη βάση μας με ασφάλεια και μόνο σύμφωνα με την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για 1 έτος, με σκοπό την πιθανή μελλοντική συνεργασία.
Το αρχείο προσωπικών δεδομένων τηρείται από το Webtrails για το απολύτως απαραίτητο χρονικό διάστημα προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι παραπάνω περιγραφόμενοι σκοποί επεξεργασίας

3. Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και / ή των συμβεβλημένων επιχειρήσεων. Προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Webtrails και τις υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρείας. Προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην παρούσα Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Για τους λόγους αυτούς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, καταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδα με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου Δικαιούχου των ανωτέρω δικαιωμάτων.

4. Ευθύνη χρήστη

Ο επισκέπτης που κάνει χρήση των σελίδων της Webtrails αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη.
 • Δηλαδή δεν θα τη χρησιμοποιεί για δημιουργία ή / και μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που:
  • είναι ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό, παράνομο, βλαβερό, άσεμνο, δυσφημιστικό, απειλητικό ή εκβιαστικό.
  • αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου.
  • δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο.
  • υπονοεί ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με παιδική πορνογραφία.
  • καταφέρεται εναντίον κοινωνικών μειονοτήτων, ομάδων πληθυσμού και φυλετικών χαρακτηριστικών.
  • δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις. (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας)
  • παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • περιέχει ιούς λογισμικού ή, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής.
  • δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο.
  • χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
 • Ο επισκέπτης που κάνει χρήση των σελίδων της Webtrails αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρεία από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις.
Η Ιστοσελίδα παρέχεται σε Εσάς «ως έχει» («as is»).
Η χρήση της, πλήρης ή μερική, από Εσάς γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ορθότητα, εγκυρότητα, πληρότητα, ακρίβεια ή χρησιμότητα της Ιστοσελίδας. Ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση όσον αφορά στην καταλληλότητα (τεχνική ή άλλη) αυτού για οποιονδήποτε σκοπό. Η Εταιρεία καμία ευθύνη δεν αναλαμβάνει για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία τυχόν υποστείτε Εσείς ή τρίτοι, άμεσα ή έμμεσα, από τη χρήση της Ιστοσελίδας. Ιδίως όσον αφορά σε βλάβες υπολογιστικών ή άλλων συστημάτων, απώλεια δεδομένων, δυσλειτουργίες με τυχόν ήδη εγκατεστημένο λογισμικό ή hardware κλπ.

5. Λοιποί όροι

 • Οι ανωτέρω όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
 • Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 • Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Webtrails & των επισκεπτών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
 • Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Κατά τόπον αρμόδια για οποιαδήποτε διαφορά υπάρξει είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου.

6. Στοιχεία επικοινωνίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις 13 επ. του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ. Καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε εν γένει οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε:
 • Νικόλαος Καμπιτάκης, CEO της Webtrails
 • Email: [email protected]
 • Τηλέφωνο: +30 2810 235631

7. Τροποποιήσεις στους όρους

Η Webtrails διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών / μελών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη / μέλους των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 26/06/2018