Έργο

ONESTOPINSTROKE

Για τις ανάγκες ερευνητικής ομάδας “Stroke Research Group Goettingen” κατασκευάσαμε την ενημερωτική τους σελίδα η οποία ασχολείται με τον τρόπο διαχείρισης ενός εγκεφαλικού επεισοδίου. Σε αυτή συμπεριλήφθηκαν case reports, προσεχείς εκδηλώσεις, τεχνικές επαναιμάτωσης καθώς και ερευνητικές δημοσιεύσεις του ιατρικού κλάδου σχετικού με το εγκεφαλικό επεισόδιο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Web design & development
  • Integration with Mailchimp

ΕΤΟΣ

2017

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Wordpress

Web development

Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου WordPress και σχεδιάστηκε σε responsive web design έτσι ώστε να προσαρμόζεται αυτόματα σε όλες τις διαστάσεις οθονών (desktop, tablet, mobile).

onestopinstroke.eu

onestopinstroke.eu

View more

Integration with Mailchimp

Ενσωματώθηκε στη σελίδα δυνατότητα εγγραφής σε Newsletter καθώς επίσης έγινε σύνδεση με MailChimp Account.

onestop-mailchimp

Website features

Περισσότερα Έργα

Greeka Car Rental

redesign
theming

project

ZAN

E-shop design
E-shop development
Performance marketing

project

Kanela kai Garifallo

E-shop design
E-shop development

project

Timologo

UX/UI design
platform development

project

Caloria

UI/UX design
web application

project

Aegean Blue Villa

UI/UX design
web development
3rd party integrations

project

Snami

UI/UX design
travel agency web development

project

Sunlight

UI/UX design
web development

project

HomeTag

platform design & development

project

BlueSpear

logo design
mobile app design

project