Έργο

ONESTOPINSTROKE

Για τις ανάγκες ερευνητικής ομάδας «Stroke Research Group Goettingen” κατασκευάσαμε την ενημερωτική τους σελίδα η οποία ασχολείται με τον τρόπο διαχείρισης ενός εγκεφαλικού επεισοδίου. Σε αυτή συμπεριλήφθηκαν case reports, προσεχείς εκδηλώσεις, τεχνικές επαναιμάτωσης καθώς και ερευνητικές δημοσιεύσεις του ιατρικού κλάδου σχετικού με το εγκεφαλικό επεισόδιο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Web design & development
  • Integration with Mailchimp

ΕΤΟΣ

2017

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Wordpress

Web development

Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου WordPress και σχεδιάστηκε σε responsive web design έτσι ώστε να προσαρμόζεται αυτόματα σε όλες τις διαστάσεις οθονών (desktop, tablet, mobile).

onestopinstroke.eu

onestopinstroke.eu

View more

Integration with Mailchimp

Ενσωματώθηκε στη σελίδα δυνατότητα εγγραφής σε Newsletter καθώς επίσης έγινε σύνδεση με MailChimp Account.

onestop-mailchimp

Website features

Περισσότερα Έργα

BlueSpear mobile app design & logo design

BlueSpear

logo design
mobile app design

project
stepone SEO-friendly website - responsive web design

Stepone

website design & development
Webtrails plugin integration

project
Έργο Παπαδάκη Μαριλένα | Brand Identity | Webtrails

Παπαδάκη Μαριλένα

logo design
brand identity

project
Yogaseeds.gr web design and development & Facebook Ad Campaigns

Yogaseeds

brand identity
website design & development
facebook ad campaigns

project
Office12 web design in wordpress

Office12

brand identity
website design & development
custom designs

project
recycglobe software development

Recycglobe

software product development

project
Cyberlogic presentation

Cyberlogic

product branding
promotional material
website design & development

project
Armaos presentation

Armaos

website design & development
custom designs

project
Cytech presentation

Cytech mobile

website design & development
custom designs

project
E-Shop Development - Madras

Madras

e-shop development
custom carrier module
B2B customer's interface
Google Adwords

project