Έργο

ONESTOPINSTROKE

Για τις ανάγκες ερευνητικής ομάδας “Stroke Research Group Goettingen” η Webtrails ανέπτυξε την ενημερωτική τους σελίδα η οποία ασχολείται με τον τρόπο διαχείρισης ενός εγκεφαλικού επεισοδίου. Σε αυτή συμπεριλήφθηκαν case reports, προσεχείς εκδηλώσεις, τεχνικές επαναιμάτωσης καθώς και ερευνητικές δημοσιεύσεις του ιατρικού κλάδου σχετικού με το εγκεφαλικό επεισόδιο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Web design & development
  • Integration with Mailchimp

ΕΤΟΣ

2017

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Wordpress

Web development

Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου WordPress και σχεδιάστηκε σε responsive web design έτσι ώστε να προσαρμόζεται αυτόματα σε όλες τις διαστάσεις οθονών (desktop, tablet, mobile).

onestopinstroke.eu

onestopinstroke.eu

View more

Integration with Mailchimp

Ενσωματώθηκε στη σελίδα δυνατότητα εγγραφής σε Newsletter καθώς επίσης έγινε σύνδεση με MailChimp Account.

onestop-mailchimp

Website features

Περισσότερα Έργα

Votanopoleio

E-shop design
E-shop development

project

Blab

UI Design
Web development

project

Sunlight Brand Identity Applications

brand identity applications

project

Greeka Transfers & Tours

UI / UX Design
Theme Development

project

Greeka Car Rental

UI / UX Design
Theme Development

project

ZAN

E-shop design
E-shop development
Performance marketing

project

Kanela kai Garifallo

E-shop design
E-shop development

project

Timologo

UX/UI design
platform development

project

Sunlight dashboard

UX/UI design
dashboard development

project

Caloria

UI/UX design
web application

project