Έργο

HOMETAG PLATFORM DEVELOPMENT

Η πλατφόρμα HomeTag αποτελεί μία ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων που προσφέρει ένα πλήθος δυνατοτήτων στους εγγεγραμμένους χρήστες, όπως διαχείριση και καταχώρηση ακινήτων & παρουσίαση και προώθηση ακινήτων. Για κάθε καταχώρηση και κάθε πράκτορα (real-estate agent)  παράγεται αυτόματα σε 7 γλώσσες ένα δημόσιο προφίλ (micro-site). Οι χρήστες μπορούν να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας το σύστημα μηνυμάτων της πλατφόρμας και να λαμβάνουν μηνύματα στο προφίλ τους. Δίνεται η δυνατότητα προγραμματισμού προβολής ανά καταχώρηση καθώς και αντίστοιχες ρυθμίσεις προβολής. Ένας ισχυρός μηχανισμός συλλογής και απεικόνισης analytics συμπληρώνει τις δυνατότητες που παρέχονται στους συνδρομητές. Αυτή η SaaS πλατφόρμα ενσωματώνει Stripe πληρωμές και πολλαπλά επίπεδα ελέγχου ταυτότητας για τη διαχείριση των συνδρομών. Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την ομάδα μας, σε στενή συνεργασία με την HomeTag, χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και μεθοδολογίες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • UI / UX Design
  • API Backend Development
  • Dashboard Development
  • 3rd-party integrations

ΕΤΟΣ

2017

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Node.js
MySQL
React
Redux
OpenAPI
Stripe payments
Piwik analytics
Adobe XD
InVision

Platform development

  • React
  • Node.js
  • CSS3
  • HTML5

Η ομάδα μας ανέλαβε τόσο την front-end όσο και back-end ανάπτυξη της πλατφόρμας HomeTag, η οποία σχεδιάστηκε σε responsive web design και υλοποιήθηκε με τη χρήση της βιβλιοθήκης της JavaScript, React η οποία θεωρείται μια από τις κορυφαίες τεχνολογίες για την ανάπτυξη interactive user interfaces.

Κατά την ανάπτυξη της πλατφόρμας δόθηκε έμφαση σε ένα πλήθος δυνατοτήτων όπως η δυνατότητα login, register και online payments.

hometag-platform

UI / UX design

  • Invision

Σχεδιάσαμε professional marketing-oriented designs ώστε να  απεικονίσουμε αποτελεσματικά το πλήθος των λειτουργιών του νέου dashboard.

Κατά την διαδικασία ανάπτυξης των designs των user intefaces χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Invision, Prototype Management & Collaboration for Design Teams tool.

hometag-UI-UX-1920X850

Platform main page

Παρουσιάζονται στον χρήστη οι σημαντικότερες πληροφορίες, όπως στατιστικά των ακινήτων και το ενεργό πακέτο συνδρομής. Δυνατότητα Upgrade Plan από το τρέχον πακέτο συνδρομής.

dashboard-hometag

Διαχείριση ακινήτων

Καταχώρηση & επεξεργασία πληροφοριών ακινήτων. Οι πληροφορίες που συμπληρώνονται αφορούν τα βασικά χαρακτηριστικά (περιγραφή), την τοποθεσία, τις ενεργειακές προδιαγραφές του, τα χαρακτηριστικά – παροχές του ακινήτου καθώς και προσθήκη πολυμέσων (media set) του ακινήτου.

hometag-houseedits-slider

Προσθήκη πολυμέσων

hometag-media-slider-anima

Δημόσιο profile ακινήτου

Κάθε ακίνητο έχει την δική του online παρουσία στο web, σε δικό του URL με τρόπο ελκυστικό για τους υποψήφιους αγοραστές από οποιοδήποτε μέσο και αν το προσπελάσουν, είτε μέσω desktop, είτε μέσω mobile συσκευών.

public-hometag-profile

Δημόσιο profile χρήστη

Διαμόρφωση προφίλ χρήστη με όλες τις απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες τις οποίες μπορεί να επεξεργαστεί ανά πάσα στιγμή. Ο χρήστης μπορεί να είναι είτε ιδιώτης είτε πράκτορας – agent.

hometag-userprofile

Πύλη online πληρωμών

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να πληρώσει τη συνδρομή του με χρήση πιστωτικής κάρτας.

hometag-online-payments

Marketing campaigns

Δημιουργία και επεξεργασίας προωθητικών καμπανιών από το διαχειριστικό περιβάλλον του HomeTag. Προσθήκη credits ανά πάσα στιγμή στον λογαριασμό.

Platform features

Περισσότερα Έργα

Votanopoleio

E-shop design
E-shop development

project

Blab

UI Design
Web development

project

Sunlight Brand Identity Applications

brand identity applications

project

Greeka Transfers & Tours

UI / UX Design
Theme Development

project

Greeka Car Rental

UI / UX Design
Theme Development

project

ZAN

E-shop design
E-shop development
Performance marketing

project

Kanela kai Garifallo

E-shop design
E-shop development

project

Timologo

UX/UI design
platform development

project

Sunlight dashboard

UX/UI design
dashboard development

project

Caloria

UI/UX design
web application

project