Έργο

HOMETAG

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων που προσφέρει ένα πλήθος δυνατοτήτων στους εγγεγραμμένους χρήστες βοηθώντας τους να έχουν ολοκληρωμένες καταχωρήσεις ακινήτων, έχουν την δυνατότητα να τα προωθούν και να επικοινωνούν με υποψήφιους αγοραστές, όλα μέσα από το διαχειριστικό περιβάλλον της πλατφόρμας. Ενδεικτικές λειτουργίες που σχεδίασε και ανέπτυξε η ομάδα μας:
 • Διαχείριση ακινήτων & δημιουργία δημόσιου profile ακινήτου
 • Διαχείριση profile χρήστη & δημιουργία δημόσιου profile χρήστη
 • Online πύλη πληρωμών
 • Marketing Campaigns

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • UX/UI design
 • API backend development
 • Dashboard development
 • 3rd-party integrations

ΕΤΟΣ

2017

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

React
Node.js
CSS3
HTML5

Platform development

 • React
 • Node.js
 • CSS3
 • HTML5

Η ομάδα μας ανέλαβε τόσο την front-end όσο και back-end ανάπτυξη της πλατφόρμας HomeTag, η οποία σχεδιάστηκε σε responsive web design και υλοποιήθηκε με τη χρήση της βιβλιοθήκης της JavaScript, React η οποία θεωρείται μια από τις κορυφαίες τεχνολογίες για την ανάπτυξη interactive user interfaces.

Κατά την ανάπτυξη της πλατφόρμας δόθηκε έμφαση σε ένα πλήθος δυνατοτήτων όπως η δυνατότητα login, register και online payments.

hometag-platform

UI / UX design

 • Invision

Σχεδιάσαμε professional marketing-oriented designs ώστε να  απεικονίσουμε αποτελεσματικά το πλήθος των λειτουργιών του νέου dashboard.

Κατά την διαδικασία ανάπτυξης των designs των user intefaces χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Invision, Prototype Management & Collaboration for Design Teams tool.

hometag-UI-UX-1920X850

Platform main page

Παρουσιάζονται στον χρήστη οι σημαντικότερες πληροφορίες, όπως στατιστικά των ακινήτων και το ενεργό πακέτο συνδρομής. Δυνατότητα Upgrade Plan από το τρέχον πακέτο συνδρομής.

dashboard-hometag

Διαχείριση ακινήτων

Καταχώρηση & επεξεργασία πληροφοριών ακινήτων. Οι πληροφορίες που συμπληρώνονται αφορούν τα βασικά χαρακτηριστικά (περιγραφή), την τοποθεσία, τις ενεργειακές προδιαγραφές του, τα χαρακτηριστικά – παροχές του ακινήτου καθώς και προσθήκη πολυμέσων (media set) του ακινήτου.

hometag-houseedits-slider

Προσθήκη πολυμέσων

hometag-media-slider-anima

Δημόσιο profile ακινήτου

Κάθε ακίνητο έχει την δική του online παρουσία στο web, σε δικό του URL με τρόπο ελκυστικό για τους υποψήφιους αγοραστές από οποιοδήποτε μέσο και αν το προσπελάσουν, είτε μέσω desktop, είτε μέσω mobile συσκευών.

public-hometag-profile

Δημόσιο profile χρήστη

Διαμόρφωση προφίλ χρήστη με όλες τις απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες τις οποίες μπορεί να επεξεργαστεί ανά πάσα στιγμή. Ο χρήστης μπορεί να είναι είτε ιδιώτης είτε πράκτορας – agent.

hometag-userprofile

Πύλη online πληρωμών

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει και να πληρώσει τη συνδρομή του με χρήση πιστωτικής κάρτας.

hometag-online-payments

Marketing campaigns

Δημιουργία και επεξεργασίας προωθητικών καμπανιών από το διαχειριστικό περιβάλλον του HomeTag. Προσθήκη credits ανά πάσα στιγμή στον λογαριασμό.

Platform features

Περισσότερα Έργα

Greeka Car Rental

redesign
theming

project

ZAN

E-shop design
E-shop development
Performance marketing

project

Kanela kai Garifallo

E-shop design
E-shop development

project

Timologo

UX/UI design
platform development

project

Caloria

UI/UX design
web application

project

Aegean Blue Villa

UI/UX design
web development
3rd party integrations

project

Snami

UI/UX design
travel agency web development

project

Sunlight

UI/UX design
web development

project

Onestopinstroke

website design & development
integration with Mailchimp

project

BlueSpear

logo design
mobile app design

project