Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου)

Η εταιρεία Webtrails τηρεί και εφαρμόζει υπεύθυνα τη νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων. Η Webtrails αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου. Έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας.

1. Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου υπέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016. Η αποδοχή της συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται αναλυτικά σε αυτήν.

Προσωπικά δεδομένα

Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σας ταυτοποιούν ή μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα.

Η χρήση της ιστοσελίδας μας, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη με τους Όρους χρήσης και την παρούσα Πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε.
Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων μας, προκειμένου να ενημερωθείτε:
 • σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε την webtrails.gr,
 • πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να κοινοποιηθούν,
 • πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές και ποια είναι τα δικαιώματά σας.
Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της μέχρι τότε επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων από την Webtrails.

Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected] και στο τηλέφωνο 2810235631.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ισχύ μόνο για την ιστοσελίδα της Webtrails. Καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών που συλλέγονται από την Webtrails κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών της. Επίσης, η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών από την Webtrails. Εάν ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στη διαδικασία εγγραφής ή να ακολουθήσει την Διαδικασία Εξαίρεσης όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών της Ιστοσελίδας και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή / και την ιδιοκτησία της Webtrails.

Οι επισκέπτες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους. Η Webtrails  ωστόσο δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων.

2. Περιήγηση στην ιστοσελίδα

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην Ιστοσελίδα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία, πέραν των όσων συλλέγονται αυτόματα από την περιήγησή του στην Ιστοσελίδα.  Στην περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να επικοινωνήσει με την Webtrails συμπληρώνοντας μια φόρμα επικοινωνίας ή εγγραφεί στο newsletter της εταιρείας, συλλέγονται προσωπικά δεδομένα και συγκεκριμένα: ονοματεπώνυμο, e-mail & τηλέφωνο.  Η Webtrails έχει την δυνατότητα και διατηρεί το δικαίωμα να αποθηκεύει την IP διεύθυνση του επισκέπτη και, εάν είναι αναγκαίο, να επικοινωνεί με τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου (ISP) του στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας.

3. Προσωπικά δεδομένα και δεδομένα ταυτοποίησης επισκέπτη / χρήστη

Δεδομένα και πληροφορίες που συλλέγονται

Για την χρήση των υπηρεσιών μας η συλλογή ορισμένων προσωπικών δεδομένων ή πληροφοριών ταυτοποίησης χρήστη είναι απαραίτητη. Τα Προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν δεδομένα ή πληροφορίες που προσδιορίζουν την ταυτότητα ενός ατόμου, όπως το όνομα, η διεύθυνση e-mail και άλλα δεδομένα τα οποία μπορούν εύλογα να συνδεθούν με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου, όπως ο αριθμός κινητού τηλεφώνου. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ενός χρήστη με μοναδικό τρόπο μεταξύ άλλων, με σκοπό την εμφάνιση στοχευμένων διαφημίσεων, μηνυμάτων ή περιεχομένου.
Δεδομένα που δεν συνδέονται απαραίτητα με την ταυτότητα ενός φυσικού προσώπου μπορεί επίσης να συλλεχθούν, και συγκεκριμένα:
 • διευθύνσεις IP,
 • προγράμματα περιήγησης,
 • λειτουργικό σύστημα,
 • cookies,
 • αναγνωριστικά διαφήμισης (advertising IDs),
 • το είδος της συσκευής.

Διαδικασία εξαίρεσης – Δικαιώματα των χρηστών

 • Ο χρήστης μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του στη συλλογή δεδομένων που έχουν συλλεχθεί έως τώρα, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] 
 • Επιπλέον, ο χρήστης δύναται να εξαιρεθεί από τη συλλογή δεδομένων από cookies τρίτων μέσα από την υπηρεσία Network Advertising Initiative.. Επίσης από τη συλλογή δεδομένων των Google Cookies τροποποιώντας τις προσωπικές του ρυθμίσεις στο Google’s Ads Settings.
 • Σύμφωνα με τις διατάξεις 13 επ. του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, έχετε
  • δικαίωμα ενημέρωσης,
  • δικαίωμα πρόσβασης,
  • δικαίωμα διόρθωσης,
  • δικαίωμα διαγραφής,
  • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,
  • δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων,
  • δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και στην κατάρτιση προφίλ,
  • δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

4. Διαδικασίες που απαιτούν συλλογή / επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας

Κατά την συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας στην Ιστοσελίδα (ή κατά την αποστολή email, CV) ο επισκέπτης δηλώνει το ονοματεπώνυμο του, email και τηλέφωνο. Μετά την υποβολή, τα παραπάνω στοιχεία είναι δυνατό να προβάλλονται / τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή και χωρίς επιβάρυνση  κατόπιν επικοινωνίας σχετικού αιτήματος προς την Webtrails.

Newsletter

Εάν επιλέξετε να συμμετάσχετε στο Newsletter μας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που υποβάλετε θα προωθηθεί στο MailChimp account μας. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα παραμείνει στη βάση δεδομένων του MailChimp όσο συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του MailChimp. Ή μέχρι να ζητήσετε ρητά να καταργηθεί από τη λίστα αλληλογραφίας. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο διαγραφής που περιέχεται σε  όλα τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας στέλνουμε. Όσο η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου παραμένει στη βάση δεδομένων του MailChimp, θα λαμβάνετε περιοδικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από εμάς.

Διασύνδεση με ιστοσελίδες τρίτων

Μέσω της Ιστοσελίδας, ο επισκέπτης δύναται να έχει πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων μερών όπως ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης σαν το Facebook και το Twitter. Σε κάθε περίπτωση που ο επισκέπτης κάνει χρήση της υπηρεσίας αυτής, λαμβάνει χώρα ανταλλαγή πληροφοριών με τις εν λόγω ιστοσελίδες. Οι πληροφορίες που μοιράζεται θα διέπονται από τις εκάστοτε πολιτικές απορρήτου τους. Ο επισκέπτης καλείται να τροποποιεί τις ρυθμίσεις απορρήτου του λογαριασμού του στις ιστοσελίδες αυτές απευθείας. Η Webtrails δεν ελέγχει τις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις δράσεις των εν λόγω τρίτων.

5. Σκοπός συλλογής προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης οπουδήποτε στην Ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, της εθνικής νομοθεσίας και των σχετικών πράξεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, του νόμου 3471/2006 και της ePrivacy directive (2002/58/EC, τροπ. 2009/136/EC) όπως ισχύουν σήμερα σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τέλος, με την εγγραφή στο newsletter μας, την συμπλήρωση μιας φόρμας ή με γενικά με την επικοινωνία με την Ιστοσελίδα μας, είναι  δυνατόν να ζητούνται ή να συλλέγονται άλλες πληροφορίες για τους παρακάτω ενδεικτικούς λόγους:
 • Στατιστικούς λόγους.
 • Εξατομίκευση της εμπειρίας σας & βελτίωση της ιστοσελίδα μας ώστε να προσφέρουμε περιεχόμενο και υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν περισσότερο και να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.
 • Διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών ή διαμόρφωση νέων site features.
 • Περιοδική αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με προϊόντα/υπηρεσίες μας, νέα της εταιρείας μας, ανακοινώσεις κλπ.
 • Follow up ( live chat , email  ή τηλεφωνήματα).
Δεν χρησιμοποιούμε profiling ή automated decision-making κατά την επεξεργασία δεδομένων.

6. Συλλογή και μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων υπό συνθήκες – Συνεργασίες με τρίτα μέρη

Η Webtrails ενδέχεται να συλλέξει ή/και να μεταβιβάσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Συνεργασίες με τρίτα μέρη

Ενδέχεται να μεταβιβάζουμε δεδομένα σε τρίτους συνεργάτες. Η μεταβίβαση πληροφοριών συμπεριλαμβάνει τις υπηρεσίες:
Τhird-party data processors

Δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης

Ενδέχεται εντός της Ιστοσελίδας μας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού (share) σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της Ιστοσελίδα με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας.

Πώληση / Συγχώνευση / Αλλαγή ελέγχου

Εάν υπάρξει πώληση, συγχώνευση, ενοποίηση, αλλαγή ελέγχου, μεταβίβαση ουσιωδών στοιχείων ενεργητικού, αναδιοργάνωση ή εκκαθάριση της Webtrails τότε, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της, η Webtrails δύναται να μεταβιβάσει, πουλήσει ή εκχωρήσει πληροφορίες που συλλέχθηκαν από την Ιστοσελίδα, σε ένα ή περισσότερα σχετικά τρίτα μέρη. Στην περίπτωση αυτή, η Webtrails  θα ειδοποιήσει όλα τα μέλη της Ιστοσελίδας που επηρεάζονται πριν τη μεταβίβαση των προσωπικών στοιχείων ή πριν αποτελέσουν αντικείμενο διαφορετικής πολιτικής απορρήτου.

Αίτημα από δικαστικές / αστυνομικές / κυβερνητικές αρχές

Η Webtrails ενδέχεται να παραχωρήσει δεδομένα προς τις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομικού αιτήματός προκειμένου να:
 • Συμμορφωθεί με εφαρμοστέους νόμους.
 • Ανταποκριθεί σε κυβερνητικές έρευνες (ή έρευνες από νομικές, κυβερνητικές ή ημι-κυβερνητικές ή τοπικές ή Αρχές Προστασίας διαδικτύου οποιουδήποτε είδους).
 • Συμμορφωθεί με έγκυρη νομική διαδικασία.
 • Προστατεύσει τα δικαιώματα και περιουσία της, την Ιστοσελίδα ή / και άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας.

7. Cookies

Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη κατά την περιήγηση του σε αυτήν. Αλλά και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή ενός χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Τα cookies αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη, για στατιστικούς λόγους ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε να απαγορεύει τη λήψη όλων των cookies ή να τον ειδοποιεί κατά την αποστολή ενός cookie. Ωστόσο, επισκέπτης της Ιστοσελίδας θα πρέπει να γνωρίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς cookies.

8. IP Addresses

Σε κάθε υπολογιστή που συνδέεται στο Διαδίκτυο εκχωρείται ένας μοναδικός αριθμός που είναι γνωστός ως διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP). H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) του επισκέπτη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στην Ιστοσελίδα, αποθηκεύεται και δύναται να αξιοποιηθεί από την Webtrails, εάν είναι αναγκαίο, στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας εκ μέρους του επισκέπτη.

9. Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Ο χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση με την Webtrails προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη του προσωπικού του λογαριασμού, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του καθώς και την εξαίρεσή του από τη λήψη ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών στοιχείων, η Webtrails  ενδέχεται να ζητήσει από τον χρήστη να επαληθεύσει την ταυτότητά του προτού να μπορέσει να ικανοποιήσει το αίτημά του. Η Webtrails λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα Eλληνική και κοινοτική νομοθεσία και έχει υιοθετήσει διαδικασίες οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που ο χρήστης παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας, για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες της. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση σε αυτά, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τα στοιχεία διατηρούνται καθ΄όλη την διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης εκτός και αν ζητηθεί από τον χρήστη η διαγραφή τους.

10. Data security

Προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προστασία των δεδομένων του χρήστη, η Ιστοσελίδα προσφέρεται μέσω ασφαλούς σύνδεσης SSL (τα δεδομένα μεταδίδονται σε κρυπτογραφημένη μορφή).
*Δείτε περισσότερα για το SSL Certificate.

11. Στοιχεία επικοινωνίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε εν γένει οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνεστε:
 • Νικόλαος Καμπιτάκης, CEO της Webtrails
 • Email: [email protected]
 • Τηλέφωνο: +30 2810 235631

12. Τροποποιήσεις στην παρούσα πολιτική

Η Webtrails διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί την Πολιτική Απορρήτου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των χρηστών / μελών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στην Πολιτική Απορρήτου θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της Ιστοσελίδας  κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη / μέλους των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης: 26/06/2018