Έργο

CALORIA

Η εταιρία Caloria είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα για τα προϊόντα του Group Riello. Το Group Riello είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές καυστήρων στον κόσμο με λύσεις στα σύγχρονα συστήματα θέρμανσης, διαθέτοντας καυστήρες για κάθε οικιακή, επαγγελματική ή βιομηχανική εφαρμογή. Η εταιρία Caloria επικεντρώνεται στη συνεπή παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της. Υπό αυτή την προοπτική, η Webtrails ανέπτυξε, εκ μέρους της εταιρίας Caloria και σε συνεργασία με την MES ENERGY.SA, μια καινοτόμο και διαδραστική web εφαρμογή. Η εφαρμογή της Caloria αποτελεί ένα complex calculator που καταγράφει τις ανάγκες των πελατών σε θέρμανση και ζεστό νερό, εξάγει αναφορές σχετικά με την χρήση και την εξοικονόμηση χρημάτων και ενέργειας καθώς και συντάσσει μια πλήρης ανάλυση κόστους προτείνοντας προϊόντα από την συλλογή της εταιρείας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • UX/UI design
  • Front-end dashboard
  • API backend development

ΕΤΟΣ

2018

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

React
Node.js
Bootstrap

UI / UX design

Η ομάδα μας δημιούργησε interactive user experiences βασιζόμενοι σε εξατομικευμένα designs, απεικονίζοντας τις λειτουργίες της εφαρμογής Caloria

selected-image-caloria

Web application

  • React
  • Node.js
  • Bootstrap

Αναλάβαμε τόσο την front-end όσο και back-end ανάπτυξη της Caloria web app, η οποία σχεδιάστηκε σε responsive web design και υλοποιήθηκε με τη χρήση της βιβλιοθήκης της JavaScript, React η οποία θεωρείται μια από τις κορυφαίες τεχνολογίες για την ανάπτυξη interactive user interfaces.

technologies-caloria

RESTful API

api-gif-caloria

User Registration & Management

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα εγγραφής και σύνδεσης. Η εφαρμογή Caloria υποστηρίζει τη διαχείριση χρηστών. Εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν τις επιλογές ενεργοποίησης και απενεργοποίησης επιλεγμένων λογαριασμών.

users-caloria

Εισαγωγή δεδομένων

Οι χρήστες μπορούν να εισάγουν δεδομένα σε αντίστοιχα πεδία. Μπορούν να καθορίσουν τη διεύθυνσή τους, να επιλέξουν τον τύπο του έργου, να δώσουν βασικές πληροφορίες όπως το έτος κατασκευής, την παραγωγή ζεστού καθώς και το μέγεθος και τον τύπο της πισίνας. Επίσης δίνεται η δυνατότητα να επιλεγεί ο τύπος καυσίμου και η κατανάλωσή του καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους λέβητες όπως η ισχύς, το έτος κατασκευής και ο τύπος χρήσης (θέρμανση, ζεστό νερό, πισίνα).

Πρόγραμμα λειτουργίας

Λαμβάνοντας υπόψη το εκτιμώμενο ποσοστό μηνιαίας χρήσης για το σύστημα θέρμανσης, τις ανάγκες για ζεστό νερό και τις ανάγκες για την πισίνα εξάγεται μια προσομοίωση χρήσης ανά μήνα. Σε αυτό το βήμα ο χρήστης μπορεί να εισάγει δεδομένα για κάθε ώρα και μήνα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα αντιγραφής δεδομένων σε διαφορετικούς μήνες ή αντιγραφή δεδομένων από τις εργάσιμες ημέρες στα σαββατοκύριακα.

step2-schedule-caloria

Ενεργειακοί υπολογισμοί

Προκειμένου να δημιουργηθούν χρήσιμες αναφορές, πραγματοποιήθηκε μια μαζική εισαγωγή δεδομένων (batch data input) από μετεωρολογικούς σταθμούς. Μέσω των κατάλληλων υπολογισμών που πραγματοποιούνται εξάγεται μια ολοκληρωμένη προσφορά, με την αντίστοιχη ανάλυση κόστους παρουσιάζοντας τις κατάλληλες επιλογές από τα προϊόντα της εταιρείας Caloria. Στην ανάλυση αυτή παρέχονται χρήσιμα δεδομένα όπως ο χρόνος απόσβεσης και η ετήσια εξοικονόμηση.

calculation-caloria

Report generation

 Ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει την αναφορά αποτελεσμάτων και σε μορφή pdf. Η αναφορά περιέχει μετεωρολογικά στοιχεία, ενεργειακά δεδομένα, αποτελέσματα προσομοίωσης που απεικονίζονται σε γραφήματα καθώς και χρηματοοικονομικά και τεχνικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων χρήσιμων δεικτών όπως IRR, ROI, απόσβεση κλπ.

Περισσότερα Έργα

Votanopoleio

E-shop design
E-shop development

project

Blab

UI Design
Web development

project

Sunlight Brand Identity Applications

brand identity applications

project

Greeka Transfers & Tours

UI / UX Design
Theme Development

project

Greeka Car Rental

UI / UX Design
Theme Development

project

ZAN

E-shop design
E-shop development
Performance marketing

project

Kanela kai Garifallo

E-shop design
E-shop development

project

Timologo

UX/UI design
platform development

project

Sunlight dashboard

UX/UI design
dashboard development

project

Aegean Blue Villa

UI/UX design
web development
3rd party integrations

project