Έργο

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ

Στο συμβολαιογραφικό γραφείο της κ. Παπαδάκη – Παντελέρη Μαριλένας, προσφέρονται υπηρεσίες για νομικά θέματα καθώς και για θέματα μεταβίβασης ακινήτων, θέματα κληρονομικού δικαίου, σύστασης εταιριών καθώς και πληθώρα άλλων θεμάτων. Παρέχεται υπεύθυνη πληροφόρηση με αξιοπιστία και επαγγελματισμό. Κατά τη συνεργασία μας στόχος μας αποτέλεσε να αναδείξουμε το κύρος του πελάτη μας καθώς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, μέσα από τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της εταιρικής ταυτότητας του καθώς και από τον σχεδιασμό των εφαρμογών αυτής.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Logo design
  • Brand Identity

ΕΤΟΣ

2017

Logo design

  • μοντέρνος σχεδιασμός

Για τον σχεδιασμό λογοτύπου συνδυάσαμε στοιχεία από το όνομα του πελάτη μας καθώς και ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της ειδικότητάς του, την πένα. Χρησιμοποιώντας μοντέρνο σχεδιασμό που διακρίνεται από την αποτύπωση του γράμματος «Μ” και της πένας καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια μοναδική σύνθεση η οποία αντικατοπτρίζει τις υπηρεσίες και το κύρος του πελάτη.

Χρωματική παλέτα λογότυπου

logo-design-papadaki-Brand Identity

Λεπτομέρειες λογότυπου

logo-design-papadaki-Brand Identity

Brand Identity

  • επαγγελματικές κάρτες

Σχεδιάσαμε με επαγγελματισμό & συνέπεια την εταιρική ταυτότητα του πελάτη μας και τον σχεδιασμό των εφαρμογών της. Διαμορφώσαμε εφαρμογές όπως φάκελος, επιστολόχαρτο, έντυπο post it, εξώφυλλο συμβολαίου & επαγγελματικές κάρτες. Επιπρόσθετα των κλασσικών καρτών διαμορφώθηκαν και κάρτες με την μέθοδο της πρεσοτυπίας.

presentation-marilena-Brand Identity

Επαγγελματική κάρτα

cards-papadaki

Branded Folders

folder-papadaki

Περισσότερα Έργα

Έργο Onestopinstroke - Web development | Κατασκευή SEO-friendly website σε Wordpress με marketing-oriented responsive web design

Onestopinstroke

website design & development
integration with Mailchimp

project
BlueSpear mobile app design & logo design

BlueSpear

logo design
mobile app design

project
stepone SEO-friendly website - responsive web design

Stepone

website design & development
Webtrails plugin integration

project
Yogaseeds.gr web design and development & Facebook Ad Campaigns

Yogaseeds

brand identity
website design & development
facebook ad campaigns

project
Office12 web design in wordpress

Office12

brand identity
website design & development
custom designs

project
recycglobe software development

Recycglobe

software product development

project
Cyberlogic presentation

Cyberlogic

product branding
promotional material
website design & development

project
Armaos presentation

Armaos

website design & development
custom designs

project
Cytech presentation

Cytech mobile

website design & development
custom designs

project
E-Shop Development - Madras

Madras

e-shop development
custom carrier module
B2B customer's interface
Google Adwords

project