Έργο

CYBERLOGIC

H Cyberlogic ειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού για τουριστικές επιχειρήσεις & οργανισμούς, όπως Destination Management Companies (DMCs & DMOs), Γραφεία Εισερχόμενου Τουρισμού, Online Ταξιδιωτικά Γραφεία (OTAs), κλπ. H εταιρία έχει αναπτύξει μια δυναμική παρουσία στην αγορά στηριζόμενη στην εμπειρία – εξειδίκευση των στελεχών της και στην υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία της.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Product Branding
  • Promotional material
  • Web design & development

ΕΤΟΣ

2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Wordpress

Product Branding

  • infographics
  • custom made icons & images

Μελετώντας προσεκτικά τις ανάγκες του πελάτη μας, προτείναμε και στη συνέχεια αναπτύξαμε ολοκληρωμένες γραφικές αναπαραστάσεις (infographics) οπτικοποιώντας τις εκάστοτε ανάγκες. Μεγάλη έμφαση δόθηκε στη κατασκευή του Infographic των προϊόντων της εταιρείας καθώς με βάση τις συζητήσεις της ομάδας μας αποδόθηκε μια πλήρης και ολοκληρωμένη εικόνα των προϊόντων της εταιρείας Cyberlogic.

Design of branded header images

Δημιουργήσαμε για τις ανάγκες της σελίδας προσεγμένες εικόνες για χρήση στο header κάθε προϊόντος.

Cyberlogic custom made images

Design of product logos

Για την αποτελεσματική απεικόνιση των παρεχόμενων προϊόντων η δημιουργική μας ομάδα ανέπτυξε εξατομικευμένα εικονίδια τα οποία και ενσωματώθηκαν στην ιστοσελίδα.

cyberlogic icons

Creative

  • επαγγελματικές κάρτες
  • event’s material

 

Επιμεληθήκαμε τις επαγγελματικές κάρτες του πελάτη μας. Επίσης αναλάβαμε την επιμέλεια του υλικού για τη διοργάνωση του “Connect Event” στο οποίο κατασκευάστηκαν ειδικά Roll-ups (80x200cm), T-shirts καθώς και Neck straps.

Promotional Material

Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Cyberlogic

Web development

  • wordpress
  • responsive web design
  • SEO

Δημιουργήσαμε τη νέα SEO friendly σελίδα του πελάτη μας  έχοντας αρχικά αναλύσει τις ανάγκες, τους στόχους όπως επίσης και την εικόνα του ανταγωνισμού του. Παρείχαμε προτάσεις και συμβουλές στο πελάτη μας για τη  σπουδαιότητα επιλογής των κατάλληλων λέξεων – κλειδιών που θα συντελέσουν στην υψηλή επισκεψιμότητα της σελίδας

Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προσαρμόζεται αυτόματα σε όλες τις διαστάσεις οθονών (desktop, tablet,mobile).

www.cyberlogic.gr

www.cyberlogic.gr

View more

Website features

Περισσότερα Έργα

Votanopoleio

E-shop design
E-shop development

project

Blab

UI Design
Web development

project

Sunlight Brand Identity Applications

brand identity applications

project

Greeka Transfers & Tours

UI / UX Design
Theme Development

project

Greeka Car Rental

UI / UX Design
Theme Development

project

ZAN

E-shop design
E-shop development
Performance marketing

project

Kanela kai Garifallo

E-shop design
E-shop development

project

Timologo

UX/UI design
platform development

project

Sunlight dashboard

UX/UI design
dashboard development

project

Caloria

UI/UX design
web application

project