Έργο

CYBERLOGIC

H Cyberlogic ειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού για τουριστικές επιχειρήσεις & οργανισμούς, όπως Destination Management Companies (DMCs & DMOs), Γραφεία Εισερχόμενου Τουρισμού, Online Ταξιδιωτικά Γραφεία (OTAs), κλπ. H εταιρία έχει αναπτύξει μια δυναμική παρουσία στην αγορά στηριζόμενη στην εμπειρία – εξειδίκευση των στελεχών της και στην υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία της.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Product Branding
  • Promotional material
  • Web design & development

ΕΤΟΣ

2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Wordpress

Product Branding

  • infographics
  • custom made icons & images

Μελετώντας προσεκτικά τις ανάγκες του πελάτη μας, προτείναμε και στη συνέχεια αναπτύξαμε ολοκληρωμένες γραφικές αναπαραστάσεις (infographics) οπτικοποιώντας τις εκάστοτε ανάγκες. Μεγάλη έμφαση δόθηκε στη κατασκευή του Infographic των προϊόντων της εταιρείας καθώς με βάση τις συζητήσεις της ομάδας μας αποδόθηκε μια πλήρης και ολοκληρωμένη εικόνα των προϊόντων της εταιρείας Cyberlogic.

Design of branded header images

Δημιουργήσαμε για τις ανάγκες της σελίδας προσεγμένες εικόνες για χρήση στο header κάθε προϊόντος.

Cyberlogic custom made images

Design of product logos

Για την αποτελεσματική απεικόνιση των παρεχόμενων προϊόντων η δημιουργική μας ομάδα ανέπτυξε εξατομικευμένα εικονίδια τα οποία και ενσωματώθηκαν στην ιστοσελίδα.

cyberlogic icons

Creative

  • επαγγελματικές κάρτες
  • event’s material

 

Επιμεληθήκαμε τις επαγγελματικές κάρτες του πελάτη μας. Επίσης αναλάβαμε την επιμέλεια του υλικού για τη διοργάνωση του «Connect Event» στο οποίο κατασκευάστηκαν ειδικά Roll-ups (80x200cm), T-shirts καθώς και Neck straps.

Promotional Material

Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Cyberlogic

Web development

  • wordpress
  • responsive web design
  • SEO

Δημιουργήσαμε τη νέα SEO friendly σελίδα του πελάτη μας  έχοντας αρχικά αναλύσει τις ανάγκες, τους στόχους όπως επίσης και την εικόνα του ανταγωνισμού του. Παρείχαμε προτάσεις και συμβουλές στο πελάτη μας για τη  σπουδαιότητα επιλογής των κατάλληλων λέξεων – κλειδιών που θα συντελέσουν στην υψηλή επισκεψιμότητα της σελίδας

Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προσαρμόζεται αυτόματα σε όλες τις διαστάσεις οθονών (desktop, tablet,mobile).

www.cyberlogic.gr

www.cyberlogic.gr

View more

Website features

Περισσότερα Έργα

Έργο Onestopinstroke - Web development | Κατασκευή SEO-friendly website σε Wordpress με marketing-oriented responsive web design

Onestopinstroke

website design & development
integration with Mailchimp

project
BlueSpear mobile app design & logo design

BlueSpear

logo design
mobile app design

project
stepone SEO-friendly website - responsive web design

Stepone

website design & development
Webtrails plugin integration

project
Yogaseeds.gr web design and development & Facebook Ad Campaigns

Yogaseeds

brand identity
website design & development
facebook ad campaigns

project
Office12 web design in wordpress

Office12

brand identity
website design & development
custom designs

project
recycglobe software development

Recycglobe

software product development

project
Armaos presentation

Armaos

website design & development
custom designs

project
Cytech presentation

Cytech mobile

website design & development
custom designs

project
E-Shop Development - Madras

Madras

e-shop development
custom carrier module
B2B customer's interface
Google Adwords

project
mcore-presentation CRM integration

MCore

product branding
website design & development
CRM integration
Live Chat integration

project