Έργο

THECORE DASHBOARD DEVELOPMENT

Η Webtrails ανέπτυξε τη version 1 για το dashboard της καινοτόμας πλατφόρμας theCore, η οποία αποτελεί μια εύχρηστη πλατφόρμα διαχείρισης WordPress & Woocommerce applications, διαθέσιμη για agencies, freelancers και εταιρικούς χρήστες. Με αυτή τη πλατφόρμα ο χρήστης μπορεί να λανσάρει WordPress/ Woocommerce applications σε δευτερόλεπτα, να διαχειριστεί πολλαπλά περιβάλλοντα, να κρατήσει backups, logs, αρχεία, databases και updates και να επιβλέπει το συνολικό status των εφαρμογών του. Οι συνδρομές χρηστών υλοποιήθηκαν με τη χρήση του Stripe. Η ομάδα μας επίσης ανέπτυξε το πρώτο marketing website της πλατφόρμας χρησιμοποιώντας το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου WordPress.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • UI / UX Design
 • Dashboard Development
 • API Integration
 • 3rd-party integrations
 • Website Development

ΕΤΟΣ

2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Node.js
React
Stripe payments
Docker
Wordpress

Platform development

 • react
 • node.js
 • css3
 • bootstrap
 • responsive web design

Η πλατφόρμα theCore σχεδιάστηκε σε responsive web design και υλοποιήθηκε με τη χρήση της βιβλιοθήκης της JavaScript, React . Για την υλοποίηση του έργου βασισμένοι στα designs του πελάτης μας έγινε η εφαρμογή των custom designs με τη χρήση αντίστοιχων custom styles (CSS).

Κατά την ανάπτυξη της πλατφόρμας διαμορφώσαμε λειτουργικότητα για login, set up account, online payments και stripe integration για τους λογαριασμούς των χρηστών. Παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα επιλογής ή αλλαγής της επιλογής του πακέτου που ενδιαφέρεται ο χρήστης καθώς και η εφαρμογή εκπτωτικού κουπονιού εφόσον υφίσταται.

Login page

Set up account

Καταχώρηση στοιχείων του χρήστη ώστε να ολοκληρωθεί η καταχώρηση λογαριασμού. Παράλληλα χρήστης μπορεί να καταχωρήσει τα στοιχεία του για την πληρωμή. Κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής στέλνονται οι αντίστοιχες ειδοποιήσεις (mail).

Dashboard overview

Logs & Backups

Create new app

Environment management

Upgrade your plan

Web development

 • wordpress
 • responsive web design

Για την υλοποίηση του marketing website της πλατφόρμας thecore δόθηκαν στην ομάδα μας τα επιθυμητά designs του πελάτη μας στα οποία εφαρμόστηκε η αντίστοιχη λειτουργικότητα για την ανάπτυξη της σελίδας μέσω custom development.

Η ιστοσελίδα αναπτύχθηκε με το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου WordPress και σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προσαρμόζεται αυτόματα σε όλες τις διαστάσεις οθονών (desktop, tablet,mobile).

Custom design & development

Pricing

Περισσότερα Έργα

Votanopoleio

E-shop design
E-shop development

project

Blab

UI Design
Web development

project

Sunlight Brand Identity Applications

brand identity applications

project

Greeka Transfers & Tours

UI / UX Design
Theme Development

project

Greeka Car Rental

UI / UX Design
Theme Development

project

ZAN

E-shop design
E-shop development
Performance marketing

project

Kanela kai Garifallo

E-shop design
E-shop development

project

Timologo

UX/UI design
platform development

project

Sunlight dashboard

UX/UI design
dashboard development

project

Caloria

UI/UX design
web application

project