Έργο

RECYCGLOBE

Η Recycglobe είναι μια καινοτόμα διαδικτυακή πλατφόρμα που συνδέει άμεσα χρήστες, που διαθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά (υγρά και στερεά) με Ιδιωτικές ή Δημοτικές επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην συλλογή και επεξεργασία τους. Η Webtrails σχεδίασε και ανέπτυξε την πλατφόρμα της Recycglobe. Η πλατφόρμα παρέχει διαχείριση σημείων συλλογής και analytics, γεω-κωδικοποίηση (geo coding) και δρομολόγηση (geo routing) βέλτιστης διαδρομής για την συλλογή υλικών βασισμένη σε analytics, σύστημα πιστότητας για ανταμοιβές χρηστών και IoT integrations με έξυπνους αισθητήρες που παρακολουθούν τη χρήση των κάδων ανακύκλωσης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • UI / UX Design
 • Software Platform Development
 • Dashboard Development
 • Geo coding & Geo-routing
 • Loyalty System
 • IoT Integration

ΕΤΟΣ

2016

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

PHP
Symfony
MySQL
D3.js
Leaflet
Vue.js

Software product development

 • Symfony
 • MySQL
 • d3.js
 • Leaflet
 • Vue.js.

Για την ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας recycglobe σε responsive web design χρησιμοποιήθηκε το open source Symfony PHP framework, ενώ η πλατφόρμα κάνει χρήση των υποδομών του MS Azure και της υπηρεσίας Mapbox. Κατά την ανάπτυξη της πλατφόρμας δόθηκε έμφαση σε ένα πλήθος δυνατοτήτων όπως τα πολλαπλά προφίλ χρηστών Β2B & B2C, η εξαγωγή αναφορών και στοιχείων σε πολλαπλά format: CSV, Excel, PDF, η δυνατότητα βαθμολόγησης (rating) και σχολίων (comments) και οι ενημερώσεις χρηστών και διαχειριστών με email (notifications).

Επίσης σημαντικές χαρακτηριστικές δυνατότητες της πλατφόρμας αποτελούν οι παρακάτω όπως αυτές περιγράφονται ανά ενότητα.

recycglobe responsive platform design - Software product development

Geo coding & Geo-routing

Χρήση χαρτών, γεω-κωδικοποίηση (geo coding) και δρομολόγηση (geo routing) βέλτιστης διαδρομής με πολλαπλά κριτήρια. Δυνατότητα εξαγωγής σε excel. Καταγράφονται οι ανακυκλωτές, οι διευθύνσεις, τα υλικά και οι ποσότητες τους και εκτιμάται η βέλτιστη διαδρομή.

Loyalty system

Καταγράφονται όλα τα στοιχεία των συναλλαγών και εφαρμόζεται ένα ανταποδοτικό σύστημα μέσω πόντων. Στο πίνακα ελέγχου της πλατφόρμας δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης των ποσοτήτων που ανακυκλώνονται και των πόντων που συλλέγονται.

API διασύνδεση

API διασύνδεση σε πραγματικό χρόνο με έξυπνους αισθητήρες ανίχνευσης στάθμης πλήρωσης (remote sensors). Ο έξυπνος αισθητήρας recycSense σε συνδυασμό με την πλατφόρμα της recycglobe βελτιστοποιεί την διαχείριση των δρομολογίων είτε με υπολογισμό του μέγιστου φορτίου ανά μέσο συλλογής είτε με υπολογισμό της χιλιομετρικής απόστασης των σημείων.

recycglobe censors - anima

More platform features

Περισσότερα Έργα

Votanopoleio

E-shop design
E-shop development

project

Blab

UI Design
Web development

project

Sunlight Brand Identity Applications

brand identity applications

project

Greeka Transfers & Tours

UI / UX Design
Theme Development

project

Greeka Car Rental

UI / UX Design
Theme Development

project

ZAN

E-shop design
E-shop development
Performance marketing

project

Kanela kai Garifallo

E-shop design
E-shop development

project

Timologo

UX/UI design
platform development

project

Sunlight dashboard

UX/UI design
dashboard development

project

Caloria

UI/UX design
web application

project