Έργο

MCORE WEB DESIGN & DEVELOPMENT

Η σουίτα mCore, βασίζεται στα Amazon Web Services και αποτελείται από «market-proven» υπο-προϊόντα, σχετικά με το mobile messaging, το mobile μάρκετινγκ και τις υπηρεσίες mobile πληρωμών. Η Webtrails επανεξέτασε τη σουίτα και τα προϊόντα της, δημιούργησε τη νέα νέα ταυτότητα των προϊόντων, αναγνώρισε ζητήματα σχετικά με το UX, συμπεριλαμβανομένης και της εσφαλμένης κατανόησης των προϊόντων και παρέδωσε μια νέα εμπειρία χρήστη με αποτελεσματικές απεικονίσεις αυτών των σύνθετων λειτουργιών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Product Logos & Branding
  • Infographics
  • Web Design & Development
  • CRM Integration
  • Live Chat integration

ΕΤΟΣ

2015

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Wordpress
ZOHO
Adobe Illustrator

Product Branding

  • infographics
  • custom made icons & images

Έπειτα από ανάλυση των αναγκών και καθορισμό των στόχων του πελάτη μας διαμορφώσαμε την ολοκληρωμένη πρόταση μας για το αποτελεσματικό product branding των προϊόντων της σουίτας mCore. Για την αποδοτική οπτικοποίηση των υπηρεσιών/προϊόντων η δημιουργική μας ομάδα προχώρησε στην ανάπτυξη εξατομικευμένων γραφικών αναπαραστάσεων (infographics) τα οποία ομαδοποίησαν σύνολα, απέδωσαν τη διασύνδεση των επιμέρους ενεργειών, ονομάτησαν τα επιμέρους bundles και διαμόρφωσαν τα αντίστοιχα product logos.

mCore Bulk SMS infographic

Οπτικοποίηση των λειτουργιών της υπηρεσίας Bulk SMS, κορυφαίας λύσης για την αποστολή μαζικών μηνυμάτων. Δίνεται η δυνατότητα πολλαπλών SMS routes στην ίδια Web SMS platform. Επίσης προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις  των πελατών εφαρμόζοντας τις αντίστοιχα SMS routes.

mcore - infographic bulk sms

Design of product logos

Αναπτύξαμε εξατομικευμένα εικονίδια για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τα οποία ενσωματώθηκαν στο συνολικό branding της σουίτας.

Web development

  • wordpress
  • responsive web design
  • SEO

Δημιουργήσαμε τη SEO friendly σελίδα του πελάτη μας  έχοντας αρχικά αναλύσει τις ανάγκες, τους στόχους όπως επίσης και την εικόνα του ανταγωνισμού του. Παρείχαμε προτάσεις και συμβουλές στο πελάτη μας για τη  σπουδαιότητα επιλογής των κατάλληλων λέξεων – κλειδιών που θα συντελέσουν στην υψηλή επισκεψιμότητα της σελίδας.

Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προσαρμόζεται αυτόματα σε όλες τις διαστάσεις οθονών (desktop, tablet,mobile).

www.cytechmobile.com/mcore

www.cytechmobile.com/mcore

View more

CRM integration

Αυτοματοποιημένη αποθήκευση στοιχείων από τη φόρμα επικοινωνίας στο σύστημα Zoho CRM.

Το CRM (Customer Relationship Management) είναι ένα σύστημα διαχείρισης πελατών το οποίο επιτρέπει στην εταιρεία να επιβλέπει τις αλληλεπιδράσεις της επιχείρησης με τους πελάτες της.

mcore CRM integration

Live Chat integration

Αυτοματοποιημένη αποθήκευση στοιχείων από το σύστημα Live Chat στο σύστημα Zoho CRM.

To σύστημα Live Chat και η διασύνδεση του με το το CRM της επιχείρησης φροντίζει για την αποτελεσματική και realtime υποστήριξη των πελατών της και μεγιστοποιεί τις πιθανότητες μετατροπής ενός επισκέπτη σε πελάτη.

mcore - Live Chat integration

Περισσότερα Έργα

Votanopoleio

E-shop design
E-shop development

project

Blab

UI Design
Web development

project

Sunlight Brand Identity Applications

brand identity applications

project

Greeka Transfers & Tours

UI / UX Design
Theme Development

project

Greeka Car Rental

UI / UX Design
Theme Development

project

ZAN

E-shop design
E-shop development
Performance marketing

project

Kanela kai Garifallo

E-shop design
E-shop development

project

Timologo

UX/UI design
platform development

project

Sunlight dashboard

UX/UI design
dashboard development

project

Caloria

UI/UX design
web application

project