25
Οκτ
2017

Google Mobile First Indexing | Η τεχνική του Mobile First Web Design

Κατηγορία:

articles
Το mobile first design ή mobile first web design αφορά τον σχεδιασμό ενός website που “παίζει” σωστά σε όλες τις κινητές συσκευές. Σχετίζεται άμεσα με την φιλικότητα της ιστοσελίδας σας ως προς τις μηχανές αναζήτησης. Aποτελεί ένα σχεδιαστικό μοτίβο που είναι προσανατολισμένο στην προβολή ενός website, αρχικά από κινητές συσκευές (mobile first) και έπειτα σε όλες τις συσκευές.