28
Μαρ
2018

ΕΣΠΑ δίνει 50% επιδότηση για την τεχνολογική αναβάθμιση επιχειρήσεων Franchise

Κατηγορία:

articles
ΕΣΠΑ δίνει 50% επιδότηση για την τεχνολογική αναβάθμιση επιχειρήσεων Franchise
Ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise. Σκοπός: Αναβάθμισή μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής, ενίσχυση της ασφάλειας των χώρων και ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.