Πρόγραμμα Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση επιδοτεί δαπάνες προβολής και προώθησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Νέο πρόγραμμα Εξωστρέφεια - Διεθνοποίηση επιδοτεί δαπάνες προβολής και προώθησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Πρόγραμμα “Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση ΜμΕ”

Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση ΜΜΕ» αποτελεί εξειδικευμένη δράση, με χαρακτήρα οριζόντιας προσέγγισης ως προς το στόχο (εξωστρέφεια) αλλά έντονα προσανατολισμένη στην οικονομική υποστήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόσο μεταποιητικών όσο και άλλων κλάδων με προτεραιότητα στους οκτώ από τους εννέα (πλην τουρισμού) στρατηγικούς τομείς της χώρας, που επιθυμούν τη βελτίωση της εξωστρέφειας τους και την ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην παγκόσμια αγορά.

Το Πρόγραμμα αναμένεται. Η οριστική πρόσκληση αναμένεται να εκδοθεί εντός του 2018.

Το Πρόγραμμα θα συμβάλλει αποτελεσματικά τόσο στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των επιχειρηματικών προσπαθειών που αναπτύσσονται μέσα στο πλαίσιο των συνθηκών της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, όσο και στη διεύρυνση της επιχειρηματικής δράσης αυτών στις νέες ή στις αναδυόμενες αγορές.

Παράλληλα, αναδεικνύει την έννοια της συνέργειας και της συνεργασίας των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είτε σε εθνικό είτε σε διεθνές επίπεδο, ενώ ενθαρρύνει τα υλοποιούμενα έργα των επιχειρήσεων προς επιλεγμένες κατευθύνσεις είτε σε επίπεδο ομοειδών επιχειρήσεων είτε σε επίπεδο αλυσίδων αξίας.

Δικαιούχοι του προγράμματος “Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση ΜμΕ”

Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) που τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας οι οποίες μέχρι 31/12/2016 θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς δραστηριότητας
 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
 • Υγεία – Φάρμακα.

Επιλέξιμες Κατηγορίες Δαπανών

 • Μηχανήματα – Eξοπλισμός
 • Λογισμικό (ERP, CRM, E-commerce, E-shops, Social Media)
 • Δαπάνες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων συσκευασίας, ετικέτας κλπ
 • Προβολή και προώθηση
  • Συμμετοχή σε Διεθνείς εκθέσεις
  • Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου ξενόγλωσσου υλικού
  • Διαφημιστική καταχώρηση
  • E-market
  • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media)
  • Κατασκευή νέου διαδικτυακού τόπου (website / e-shop)
 • Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη (Εξειδικευμένες μελέτες, σύμβουλος παρακολούθησης επενδυτικού σχεδίου).
 • Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού

Προϋπολογισμός

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 50.000.000 € (δημόσια δαπάνη) και θα διατεθεί σε κύκλους. Ο συνολικός προϋπολογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 100.000.000 €.

Ο Επιλέξιμος Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 30.000 € έως και 250.000€. Τα όρια των προϋπολογισμών θα εξαρτώνται από το μέγεθος της επιχείρησης. Αναμένεται μέσος όρος προϋπολογισμού στο σύνολο των επιχειρήσεων 80.000 €

Ποσοστό ενίσχυσης

50% (κατά μέσο όρο)

Διάρκεια υλοποίησης

Η Διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος δεν θα μπορεί να ξεπερνά τους (24) μήνες.

Προβολή της επιχείρησής σας από την Webtrails

Στόχος μας είναι να σταθούμε δίπλα στην μικρομεσαία επιχείρηση ώστε να βοηθήσουμε να επιτευχθούν οι στόχοι της & να φέρει τα αποτελέσματα που επιθυμεί. Συνδυάζουμε την εμπειρία μας στην επικοινωνία ώστε να δημιουργούμε με έμπνευση & καινοτομία και να υλοποιούμε με επαγγελματισμό & συνέπεια! 

Performance-Marketing

Σχεδιάζουμε με βάση τις εξειδικευμένες ανάγκες σας το κατάλληλο σύνολο ενεργειών Performance  Marketing για την επιχείρησή σας. Οι ενέργειες που ακολουθούμε βρίσκονται πάντα σε εναρμόνιση με την επιχειρηματική στρατηγική της επιχείρησής σας.
 • Στην Webtrails αναλαμβάνουμε τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής παρουσίας της επιχείρησης σας είτε με τη μορφή marketing website είτε με τη μορφή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Η διαδικασία ανάπτυξης της ηλεκτρονικής παρουσίας μιας επιχείρησης είναι πολυσύνθετη και απαιτεί την συμμετοχή ενός συνόλου εξειδικευμένων επαγγελματιών προκειμένου να έχουμε τα καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα.
 • Αναλύουμε το κοινό σας και προχωράμε πέρα από την κατασκευή και στην βελτιστοποίηση του website σας για να βρεθείτε στις υψηλότερες θέσεις στις μηχανές αναζήτησης (SEO). Συνδυάζουμε με content marketing καθώς και e-mail marketing campaigns για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.
 • Σχεδιάζουμε ή αναδιαμορφώνουμε για εσάς την εταιρικής σας ταυτότητας (λογότυπο, κάρτες, ετικέτες), δίνοντας το ύφος και το πρόσωπο που θέλετε στην εταιρική σας εικόνα.
 • Σχεδιάζουμε το απαραίτητο προωθητικό υλικό (Promotional Material) για τις διαφημιστικές σας καταχωρήσεις, τους διαφημιστικούς ή προϊοντικούς σας καταλόγους, τα φυλλάδια σας καθώς και το απαραίτητο υλικό προβολής για τις εκθέσεις που συμμετέχετε.
 • Διαχειριζόμαστε την Online παρουσία σας. Διαμορφώνουμε τα online προφίλ σας στα μέσα που αντιπροσωπεύουν καλύτερα το κοινό σας (Facebook, Google Business, Tripadvisor, Foursquare κ.α.). Σχεδιάζουμε την ποιοτική επικοινωνία σας με το κοινό που σας αντιπροσωπεύει μέσω στοχευμένου Social Media Marketing. 
 • Στήνουμε & βελτιστοποιούμε για εσάς στοχευμένες διαφημιστικές καμπάνιες μέσω των εργαλείων Google AdWords & Facebook Ads.  

Case Study: mCoreProject

Το mCore cloud της εταιρείας Cytech, κορυφαίας εταιρείας παροχής λογισμικού στο τομέα του mobile, χρησιμοποιείται ήδη από πολλές εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Μέση Ανατολή, την Αφρική, τη Νότιο Αμερική και την Νοτιοανατολική Ασία. Δημιουργήσαμε τη SEO friendly σελίδα του πελάτη μας  έχοντας αρχικά αναλύσει τις ανάγκες, τους στόχους όπως επίσης και την εικόνα του ανταγωνισμού του. Παρείχαμε προτάσεις και συμβουλές στο πελάτη μας για τη  σπουδαιότητα επιλογής των κατάλληλων λέξεων – κλειδιών που θα συντελέσουν στην υψηλή επισκεψιμότητα της σελίδας. Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προσαρμόζεται αυτόματα σε όλες τις διαστάσεις οθονών (desktop, tablet,mobile).

mcore project presentation - web design & development

Διαμορφώσαμε την ολοκληρωμένη πρόταση μας για το αποτελεσματικό product branding των προϊόντων της σουίτας mCore. Για την αποδοτική οπτικοποίηση των υπηρεσιών/προϊόντων η δημιουργική μας ομάδα προχώρησε στην ανάπτυξη εξατομικευμένων γραφικών αναπαραστάσεων (infographics) τα οποία ομαδοποίησαν σύνολα, απέδωσαν τη διασύνδεση των επιμέρους ενεργειών, ονομάτησαν τα επιμέρους bundles και διαμόρφωσαν τα αντίστοιχα product logos

mcore - infographic bundles

Ρυθμίσαμε την αυτοματοποιημένη αποθήκευση στοιχείων από τις φόρμες επικοινωνίας και ενδιαφέροντος στο σύστημα CRM που χρησιμοποιεί ο πελάτης μας. Το CRM (Customer Relationship Management) είναι ένα σύστημα διαχείρισης πελατών το οποίο επιτρέπει στην εταιρεία να επιβλέπει τις αλληλεπιδράσεις της επιχείρησης με τους πελάτες της.

mcore CRM integration
Δείτε περισσότερα για το project mCore: Έργο mCore

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εμπιστευτείτε μας για μια ολοκληρωμένη πρόταση σχεδιασμού και υλοποίησης ενεργειών marketing με στόχο την ανάπτυξη & προβολή της επιχείρησης σας ! Η ομάδα μας σας προσφέρει τη κατάλληλη καθοδήγηση για την υποβολή της αίτησης που θα χρειαστεί, προκειμένου να ενταχθείτε στο επενδυτικό πρόγραμμα που ταιριάζει στην περίπτωσή σας, καθώς και στην υλοποίηση του. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2810.235.631, στο email [email protected] ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.