ΕΣΠΑ: Παράταση στις υποβολές του προγράμματος για την ίδρυση τουριστικών επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων | Webtrails - Marketing
Με απόφαση του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης έδωσε παράταση στην ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης της δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» μέχρι τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 και ώρα 17:00.

Το Πρόγραμμα “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων” όπως αναφέραμε σε προηγούμενο άρθρο μας “Νέο ΕΣΠΑ επιδοτεί δαπάνες προβολής & προώθησης σε τουριστικές επιχειρήσεις” αναφέρεται στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας.

Επίσης ανακοινώθηκαν οι εξής επισημάνσεις που αφορούν στο Πρόγραμμα:
  • Η Ιδιωτική Συμμετοχή στη δράση δύναται να αντιστοιχεί στο 50% ή στο 55% (ανάλογα με το ποσοστό ενίσχυσης), του αιτούμενου προς επιχορήγηση προϋπολογισμού, σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση (ενότητα 7. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ). Ως προϋπόθεση συμμετοχής, ορίζεται η προσκόμιση στοιχείων τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της αναλογούσας κατά περίπτωση Ιδιωτικής συμμετοχής. Επομένως, η απαίτηση της δυνατότητας κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής σε ποσοστό 60% υπολογίζεται επί των ανωτέρω ποσοστών (ήτοι το 60% του 50% ή το 60% του 55%).
  • Σχετικά με την επισήμανση στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» για την απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής και την προϋπόθεση να προέρχεται από αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα από την Τράπεζα Ελλάδος, σημειώνεται ότι γίνονται αποδεκτά όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία λειτουργούν νόμιμα στην χώρα εγκατάστασής τους.


Πηγή: epixeiro.gr

Προβολή της επιχείρησής σας από την Webtrails

Στόχος μας είναι να σταθούμε δίπλα στην επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο του τουρισμού ώστε να βοηθήσουμε να επιτευχθούν οι στόχοι της & να φέρει τα αποτελέσματα που επιθυμεί. Συνδυάζουμε την εμπειρία μας στην επικοινωνία ώστε να δημιουργούμε με έμπνευση & καινοτομία και να υλοποιούμε με επαγγελματισμό & συνέπεια! 

Performance-Marketing

Σχεδιάζουμε με βάση τις εξειδικευμένες ανάγκες σας τις συστηματικές και συντονισμένες ενέργειες του προγράμματος επιχειρησιακής πολιτικής που θα ακολουθήσουμε για την τουριστική σας μονάδα. Αφού αναλύσουμε τους στόχους & τα κοινά ενδιαφέροντος διαμορφώνουμε το κατάλληλο σύνολο ενεργειών Performance  Marketing που πρέπει να ακολουθήσει η τουριστική σας επιχείρησή ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων που επενδύονται.

Οι ενέργειες που ακολουθούμε βρίσκονται πάντα σε εναρμόνιση με την την επιχειρηματική στρατηγική της επιχείρησής σας.
  • Σχεδιάζουμε ή αναδιαμορφώνουμε για εσάς την εταιρικής σας ταυτότητας (λογότυπο, κάρτες, ετικέτες), δίνοντας το ύφος και το πρόσωπο που θέλετε στην εταιρική σας εικόνα.
  • Διαμορφώνουμε το απαραίτητο προωθητικό υλικό (Promotional Material) για τις διαφημιστικές σας καταχωρήσεις, τους διαφημιστικούς ή προϊοντικούς σας καταλόγους, τα φυλλάδια σας καθώς και το απαραίτητο υλικό προβολής για τις εκθέσεις που συμμετέχετε.
  • Διαχειριζόμαστε την Online παρουσία σας. Διαμορφώνουμε τα online προφίλ σας στα μέσα που αντιπροσωπεύουν καλύτερα το κοινό σας (Facebook, Google Business, Tripadvisor, Foursquare κ.α.). Σχεδιάζουμε την ποιοτική επικοινωνία σας με το κοινό που σας αντιπροσωπεύει μέσω στοχευμένου Social Media Marketing. 
  • Στήνουμε & βελτιστοποιούμε για εσάς στοχευμένες διαφημιστικές καμπάνιες μέσω των εργαλείων Google AdWords & Facebook Ads.  

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εμπιστευτείτε μας για μια ολοκληρωμένη πρόταση σχεδιασμού και υλοποίησης ενεργειών marketing με στόχο την ανάπτυξη της τουριστικής σας επιχείρησης! Η ομάδα μας σας προσφέρει τη κατάλληλη καθοδήγηση για την υποβολή της αίτησης που θα χρειαστεί, προκειμένου να ενταχθείτε στο επενδυτικό πρόγραμμα που ταιριάζει στην περίπτωσή σας, καθώς και στην υλοποίηση του. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2810.235.631, στο email [email protected] ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.