Πρόγραμμα Επιχειρούμε έξω επιδοτεί δαπάνες για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

επιχεριουμε εξω

Πρόγραμμα “Επιχειρούμε Έξω”

Το Πρόγραμμα “Επιχειρούμε Έξω” στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.

Το Πρόγραμμα προκηρύχθηκε με έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής επενδυτικών σχεδίων στις 18 Ιανουαρίου 2018 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους. infographic_epix_exw

Δικαιούχοι του Προγράμματος

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:
 • έχουν κλείσει τουλάχιστον μία (1) διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις
 • παράγουν/μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά
 • αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός Πλάνων Συμμετοχής σε Εκθέσεις

Κάθε επιχείρηση δύναται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ. Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%.

Ο Προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:
 • Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 10.000 ευρώ
 • Μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 17.500 ευρώ
 • Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 25.000 ευρώ

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις εκτός Ελληνικής Επικράτειας, με επιλέξιμες τις παρακάτω δαπάνες:
 • Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης
 • Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως τεσσάρων (4) εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης
 • Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση
 • Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός)
 • Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών
 • Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.)
 • Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων.
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση.

Επισήμανση

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δεκαοκτώ (18) μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους.

Πηγή: espa.gr

Branded material από την Webtrails

Στόχος μας είναι να σταθούμε δίπλα στην ελληνική μεταποιητική επιχείρηση που αναπτύσσει εξαγωγική δραστηριότητα ώστε να βοηθήσουμε να επιτευχθούν οι στόχοι της & να φέρει τα αποτελέσματα που επιθυμεί. Συνδυάζουμε την εμπειρία μας στην επικοινωνία ώστε να δημιουργούμε με έμπνευση & καινοτομία και να υλοποιούμε με επαγγελματισμό & συνέπεια!

 creative-services

Οι ενέργειες που ακολουθούμε βρίσκονται πάντα σε εναρμόνιση με την επιχειρηματική στρατηγική της επιχείρησής σας. Διαμορφώνουμε το απαραίτητο προωθητικό υλικό (Promotional Material) για τις διαφημιστικές σας καταχωρήσεις, τους διαφημιστικούς ή προϊοντικούς σας καταλόγους, τα φυλλάδια σας καθώς και το απαραίτητο υλικό προβολής για τις εκθέσεις που συμμετέχετε.

Επιπρόσθετα:
 • Σχεδιάζουμε ή αναδιαμορφώνουμε για εσάς την εταιρικής σας ταυτότητας (λογότυπο, κάρτες, ετικέτες), δίνοντας το ύφος και το πρόσωπο που θέλετε στην εταιρική σας εικόνα.
 • Διαχειριζόμαστε την Online παρουσία σας. Διαμορφώνουμε τα online προφίλ σας στα μέσα που αντιπροσωπεύουν καλύτερα το κοινό σας (Facebook, Google Business, Tripadvisor, Foursquare κ.α.). Σχεδιάζουμε την ποιοτική επικοινωνία σας με το κοινό που σας αντιπροσωπεύει μέσω στοχευμένου Social Media Marketing. 
 • Στήνουμε & βελτιστοποιούμε για εσάς στοχευμένες διαφημιστικές καμπάνιες μέσω των εργαλείων Google AdWords & Facebook Ads.  

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εμπιστευτείτε μας για μια ολοκληρωμένη πρόταση σχεδιασμού και υλοποίησης ενεργειών marketing με στόχο την ανάπτυξη & προβολή της επιχείρησης σας ! Η ομάδα μας σας προσφέρει τη κατάλληλη καθοδήγηση για την υποβολή της αίτησης που θα χρειαστεί, προκειμένου να ενταχθείτε στο επενδυτικό πρόγραμμα που ταιριάζει στην περίπτωσή σας, καθώς και στην υλοποίηση του. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 2810.235.631, στο email [email protected] ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.