Οι παγκόσμιες δαπάνες για Πληροφορική θα φτάσουν τα $3,7 τρις το 2018

Οι παγκόσμιες δαπάνες για Πληροφορική θα φτάσουν τα $3,7 τρις το 2018

Αύξηση στις παγκόσμιες δαπάνες για την Πληροφορική

Αυξημένες κατά 4,5% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα θα είναι, το 2018, οι παγκόσμιες δαπάνες για την Πληροφορική, με τον ψηφιακό μετασχηματισμό να λειτουργεί ως καταλύτης για την αγορά σε διεθνές επίπεδο. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Gartner, η παγκόσμια δαπάνη στον τομέα των τεχνολογιών Πληροφορικής αναμένεται να ανέλθει σε $3,7 τρις το 2018, μια επίδοση που θεωρείται εξαιρετικά εύρωστη για τον κλάδο.

“Η παγκόσμια ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ), που σημειώθηκε το 2017, αναμένεται να συνεχιστεί κατά τα επόμενα έτη. Αν και η αβεβαιότητα ενισχύεται καθώς επιχειρήσεις, οργανισμοί και κυβερνήσεις μεταφράζουν ακόμη τις πιθανές επιπτώσεις του Brexit, τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και την πιθανή παγκόσμια ύφεση” αναφέρουν οι αναλυτές της Gartner. “Παρά την αβεβαιότητα, οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να επενδύουν στις τεχνολογίες Πληροφορικής, καθώς – μέσω αυτής – προσβλέπουν σε σημαντική αύξηση εσόδων” προσθέτουν οι αναλυτές.

Δαπάνες για Λογισμικό

Το Λογισμικό για επιχειρήσεις, που βρίσκεται στην “καρδιά” του ψηφιακού μετασχηματισμού, αναμένεται να συνεχίσει την πορεία της ισχυρής ανάπτυξης. Οι παγκόσμιες δαπάνες για Λογισμικό θα εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν κατά 9,5% το 2018 σε σχέση με το 2017. Ενώ και το 2019 το πρόσημο θα είναι θετικό, με το ρυθμό ανάπτυξης να εκτιμάται στο 8,4%, με την αξία της αγοράς να τοποθετείται στα $421 δις.

Σύμφωνα με την ανάλυση της Gartner, οργανισμοί και επιχειρήσεις αναμένεται να αυξήσουν τις δαπάνες για Λογισμικό Εφαρμογών για επιχειρήσεις το 2018, με το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού να μετατοπίζεται στο Λογισμικό ως Υπηρεσία (Software as a Service-SaaS). Η αυξανόμενη διαθεσιμότητα λύσεων, που βασίζονται σε SaaS, ενθαρρύνει την υιοθέτησή τους από σημαντικούς κλάδους της οικονομίας, όπως τα συστήματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης και διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου.

Συσκευές

Όσον αφορά τις επιμέρους κατηγορίες της βιομηχανίας της Πληροφορικής, ο τομέας των συσκευών αναμένεται να κινηθεί ανοδικά το 2018, πετυχαίνοντας αύξηση κατά 5,6% το 2018 έναντι του 2017. Το περασμένο έτος, ο τομέας των συσκευών παρουσίασε ανάπτυξη, για πρώτη φορά σε δύο χρόνια, καταγράφοντας αύξηση 5,7%. Οι δαπάνες των τελικών χρηστών για τα κινητά τηλέφωνα αναμένεται να αυξηθούν οριακά, καθώς οι μέσες τιμές πώλησης συνεχίζουν να αυξάνονται, παρά τη μείωση των πωλήσεων σε επίπεδο τεμαχίων.

Η αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών αναμένεται να είναι επίπεδη το 2018, παρά το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη μετακίνηση στα Windows 10 αναμένεται να οδηγήσει σε ανάπτυξη της αγοράς στην Κίνα, τη Λατινική Αμερική και την Ανατολική Ευρώπη.

Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)

Στο μεταξύ, σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες δημιουργούν νέες τεχνολογικές τάσεις της αγοράς, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligenece-AI). Η Gartner προβλέπει δαπάνες $2,9 τρις, οι οποίες συναρτώνται με την AI έως το 2021, καθώς και τη δυνατότητα ανάκτησης 6,2 δις ωρών παραγωγικότητας των εργαζομένων λόγω της ΑΙ.

“Η αξιοποίηση των δυνητικών επιχειρηματικών ευκαιριών απαιτεί αυξημένες δαπάνες από πλευράς εταιρειών και οργανισμών, ειδικά εκείνων που επιδιώκουν την εξοικονόμηση κόστους σε πιο βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Η δαπάνη για AI, για παράδειγμα, βελτιώνει την εμπειρία του πελάτη και την παραγωγή εσόδων με την Τεχνητή Νοημοσύνη να λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ανάπτυξης”, αναφέρουν ως παράδειγμα οι αναλυτές της Gartner.

Προβλέψεις δαπανών Πληροφορικής παγκοσμίως (σε δις $ΗΠΑ)

Πηγή: Gartner (Ιανουάριος 2018) Πηγή: sepe.gr