Αφαίρεση του domain .eu από αγγλικές εταιρείες & πολίτες μετά το Brexit ανακοίνωσε η ΕΕ

ΕΕ: Αφαίρεση domain .eu μετά το Brexit | Webtrails - Digital Agency

Αποκλισμός από την κατοχή ονομάτων με domain .eu

Η τελευταία απώλεια, από την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η αφαίρεση του domain .eu από Αγγλικές εταιρείες και πολίτες. Όπως ανάρτησε η Register, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι μετά το Brexit όλες οι εταιρείες αλλά και οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, θα αποκλειστούν από την κατοχή ονομάτων με domain .eu.

Notice to stakeholders

Σε επιστολή προς τους ενδιαφερόμενους η Επιτροπή, που είναι το νομοθετικό σώμα της ΕΕ, δήλωσε τα εξής: “Επιχειρήσεις και οργανώσεις που είναι εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά όχι στην ΕΕ και φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα είναι πλέον σε θέση να καταχωρούν ή να ανανεώνουν ονόματα με domain .eu “.

Πότε θα υλοποιηθούν οι αλλαγές

Το πότε ακριβώς, αυτά τα domain names θα αφαιρεθούν δεν είναι σαφές. Η Επιτροπή θεωρεί ότι θα μπορούσε να συμβεί κατά την ημερομηνία του ίδιου του Brexit. (Το Brexit έχει προγραμματιστεί για τις 30 Μαρτίου 2019.) Αυτή η εξέλιξη σίγουρα δεν θα έχει καταστροφικό αντίκτυπο. Παρόλα αυτά εκτιμάται ότι θα επηρεάσει τα πάνω από 300.000 domain που εκτιμάται ότι είναι εγγεγραμμένα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως επισημαίνει η Register, αυτό που είναι ασυνήθιστο στην προκειμένη περίπτωση είναι ο αυστηρός χαρακτήρας της απόφασης της Επιτροπής. Δεν φαίνεται να υπάρχει καμία νομική προσφυγή για αυτούς που θα επηρεάσει αυτό το μέτρο. Επίσης δεν δίνεται κανένα χρονικό περιθώριο post-Brexit για τους κατόχους του εν λόγω domain ώστε να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τη μεταφορά του site τους.

Αυτό αποτελεί εξαίρεση, καθώς ιστορικά, δομικές αλλαγές αυτού του είδους έχουν αντιμετωπιστεί με πιο αργούς ρυθμούς. Παράδειγμα αποτελεί το domain .su της Σοβιετικής Ένωσης που εισήχθη το 1990 – μόλις 15 μήνες πριν την καταρρεύσει της ίδιας της Σοβιετικής Ένωσης. Σύντομα αντικαταστάθηκε από το TLD .ru. Ωστόσο, η Ρωσία υπέβαλε αίτηση για να συνεχίσει να λειτουργεί. Έως σήμερα περισσότερες από 100.000 τοποθεσίες που τo χρησιμοποιούν εξακολουθούν να είναι λειτουργικές.

Πηγή: secnews.gr