Γιατί να χρησιμοποιήσω retina-ready & optimized images στη σελίδα μου;

Γιατί να χρησιμοποιήσω retina-ready & optimized images στη σελίδα μου;