Οι παγκόσμιες δαπάνες για Πληροφορική θα φτάσουν τα $3,7 τρις το 2018

Οι παγκόσμιες δαπάνες για Πληροφορική θα φτάσουν τα $3,7 τρις το 2018